İş Zekası

Kurumların karar verme ve yönetim kabiliyetlerinin artırılmasına yardımcı olan; çok sayıda verinin kurumsal bilgiye dönüştürülmesini ve böylelikle kurumların rekabet ortamında avantaj sağlamasına yönelik kavramlar, metotlar, süreçler ve yazılımlar bütünüdür.

Tedarik zinciri yönetimi (Supply Chain Managment – SCM), müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Managment – CRM) ve kurumsal kaynak planlama (Enterprise Resource Planning – ERP) gibi kurumsal sistemleri; bilgi yönetimi  (Knowledge Managment) sistemleri, veri madenciliği (Data mining),  OLAP (Online Analytical Processing) gibi büyük miktarda veriyi analiz eden teknolojileri içerir. Bu sistemler yönetim bilişim sistemleri (Managment Information System – MIS), karar destek sistemleri (Decision Support System – DSS) gibi yönetici ve çalışanların belirli ihtiyaçlarına cevap veren karar alma sistemleri ile beraber çalışır.

Is Zekasi

İş Zekası Faydaları ve Kullanım Alanları

Zamanla firmaların kullandığı sistemlerde sipariş, fatura, stok, ödeme bilgileri gibi çok sayıda veri birikir. Bu verilerden istenilen bilgiye ulaşmayı sağlayan iş zekasının firmalara sağladığı birçok fayda vardır. En temel faydaları aşağıdadır;

  • İş zekası, kullanıcıların veriye gerçek zamanlı ulaşımını gerçekleştirerek,  sorularına cevap almalarını sağlar. Böylece destek maliyetleri düşerken memnuniyet artmış olur.
  • Karar vericilerin hızlı ve doğru karar almalarını sağlar.
  • Kullanıcıların yeni raporlar yapabilmesine izin verdiği için yapılmayı bekleyen ve gecikmiş raporları ortadan kaldırır.
  • Kullanıcıların sadece rapor yapmalarını değil, problem çözme ve veriler üzerinde analiz yapmalarını sağlar.
  • Otomatik ve anında alınabilen raporlar ile firmanın elde ettiği bilgileri ve analizleri en hızlı şekilde yayınlamasını sağlar.
  • Kullanıcı dostu olduğu için kısa bir eğitim süresiyle uygulamaya alınabilir.
  • Firma tarafından yapılan ERP ya da veri ambarı gibi teknolojik yatırımların geri dönüşümünü sağlar.
  • Geleceğe yönelik risk ve fırsatları önceden tahmin eder.

İş zekası iş performansını arttırıcı; stratejik, taktiksel ve operasyonel kararlara yardımcı olan veriler üzerinde çeşitli analizleri yapılmasını sağlar. Müşteri ve tedarikçi faaliyetleri, mali performans, pazarlama hareketleri, rekabet ve kalite kontrol gibi firma verilerini yönetilmesine, analiz edilmesine ve anlaşılmasına yardımcı olur.